Chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng & tiết kiệm 95% học phí.

QUY TRÌNH ĐỘC QUYỀN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC LONDON
AllStartup
APELQ và 3 định hướng cho người học

APELQ là một khái niệm mới và được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây do giá trị thiết thực từ chứng nhận APELQ mang lại. Chương trình học kiểm định và công nhận hoàn toàn bởi các đối tác học thuật của Viện hàn lâm Khoa học Luân Đôn cung cấp nhằm giúp cho học viên có được bằng tốt nghiệp chính thức trong thời gian ngắn.

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2023/04/APEL-Q-TESOL.png
Viện MBA là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0901.405.405
vietnam@apelq.com

Follow us:

TESOL và các biến thể của nhãn hiệu TESOL thuộc sở hữu của chúng tôi với chứng nhận bảo hộ độc quyền theo số
4-0363012-000 cấp ngày 14/9/2020.

Copyright © The London Academy of Sciences