APEL.Q - Công nhận kinh nghiệm đề cấp văn bằngLevel 6 Diploma in TESOL từ London Language College

Nhận bằng Level 6 Diploma in TESOL (tương đương Cử nhân) trong vòng 03 tháng và tiết kiệm 95% chi phí

Thông thường sẽ mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành chương trình Level 6 (Cử nhân) quốc tế, tuy nhiên với quy trình APEL.Q, ứng viên nếu có bằng Cử nhân ngành khác với tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh hoặc chưa có bằng cử nhân nhưng đã có chứng chỉ TESOL có thể ứng tuyển để chuyển đổi kinh nghiệm thành Level 6 Diploma in TESOL trong vòng 03 tháng.

Các tiêu chí đánh giá APEL.Q cho chương trình Level 6 Diploma in TESOL được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và London Language College. Sau khi hoàn tất quy trình APEL.Q từ Viện hàn lâm khoa học London, học viên sẽ nhận Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College với chi phí tiết kiệm đến 95% khi so sánh với chương trình học toàn thời gian tại Anh Quốc.

Thông tin chi tiết

Giới thiệu
APEL.Q là gì?

APEL.Q – Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications là quy trình công nhận năng lực (APEL) để cấp bằng (Q- Qualification) thông qua việc thẩm định và đánh giá quá trình học tập (chính thức, không chính thức, đào tạo tại doanh nghiệp) và từ kinh nghiệm làm việc. APEL.Q được triển khai rộng rãi tại Châu Âu và gần đây, tại Châu Á, một số nước đã công nhận APEL.Q như quy trình chính thức, được công nhận cấp quốc gia và được ưu tiên phát triển như một chính sách hiệu quả phục vụ cho giáo dục khai phóng, dịch chuyển lao động và học tập suốt đời.

APEL.Q cho phép các cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc nhưng không có bằng cấp (academic degree) có thể chuyển đổi kinh nghiệm để lấy bằng. APEL.Q được đánh giá là quy trình chặt chẽ, minh bạch, công bằng, chính xác và tiết kiệm.

Với các chương trình đào tạo truyền thống, việc cấp bằng sẽ dựa vào năng lực có được từ chương trình đào tạo. APEL.Q áp dụng quy trình ngược so với đào tạo truyền thống, dùng chính năng lực theo từng vị trí (position) và cấp độ (level) do chính phủ công bố để đánh giá, từ đó công nhận và cấp văn bằng. Văn bằng sẽ được cấp từ các tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học nếu tổ chức nghề nghiệp và/hoặc trường đại học đó công nhận quy trình đánh giá.

APEL.Q cho Level 6 Diploma in TESOL của Viện hàn lâm khoa học London (LAS)

APEL.Q cho Level 6 Diploma in TESOL của Viện hàn lâm khoa học London (LAS) triển khai với các tiêu chí năng lực được công bố và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc. Kết quả APEL.Q thành công sẽ được công nhận và cấp văn bằng bởi London Language College.

Thông qua quy trình 3 bước (1) Hồ sơ liệt kê, mô tả kinh nghiệm và quá trình làm việc (Portfolios); (2) Bài đánh giá năng lực – End Point Assessment và (3) Công nhận và chuyển đổi thành văn bằng,  học viên có thể nhận bằng Level 6 Diploma in TESOL trong vòng 03 tháng với tiết kiệm 85% thời gian học và 95% chi phí khi so sánh với quá trình học toàn thời gian tại Châu Âu.

APEL.Q TESOL của Viện hàn lâm khoa học London là chương trình triển khai độc lập đầu tiên trên thế giới với các tiêu chí đánh giá năng lực được công bố và công nhận của chính phủ Anh Quốc và London Language College.

Tiêu chí đánh giá của APEL.Q TESOL không chỉ được công nhận bởi chính phủ Anh mà còn được hỗ trợ xây dựng và công nhận bởi các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề lớn tại Vương Quốc Anh.

Khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q TESOL của LAS do chính phủ Anh xây dựng với sự tham gia của các hội đồng đến Cambridgeshire County Council, The Dean Trust Teaching school, Harris Federation, Leigh Academies Trust, Avonbourne Multi Academy Trust,, Lake Academies Trust, St John Vianney Primary School, Thames and Essex Primary SCITT, Ewell Grove Primary School, Skinners’ Kent Academy, Teach First, Cardinal Hume/Trinity Teaching School, Tenax Schools Trust, Harton Technology College, Turner Schools, UCET, Carshalton Boys College, West Hill Special School, EMLC Academy Trust, The Dales School, Lampard School, NASBTT, Middlesbrough Catholic School Partnership, Medway Teaching School Alliance, South Farnham Educational Trust.

Hồ sơ cung cấp cho APEL.Q Level 6 TESOL

Để chứng minh năng lực theo khung năng lực nghề nghiệp quốc gia Anh Quốc dành cho giáo viên tiếng Anh cấp độ 6 (Cử nhân), ứng viên cần cung cấp một bộ tài liệu và bằng chứng (portfolio) cho 1 chương trình đào tạo tiếng Anh hoàn chỉnh với:

A. Bộ tài liệu giảng dạy tiếng Anh hoàn chỉnh mà mình đã từng thực hiện:

Syllabus:

Cung cấp 1 syllabus hoàn chỉnh với các yêu cầu theo mẫu hướng dẫn của London Language College. Ứng viên có thể sử dụng Sylabus hiện đang sử dụng nếu xét thấy có đầy đủ các nội dung yêu cầu.

Teaching Plan:

Ứng viên cung cấp 1 kế hoạch giảng dạy chi tiết tương ứng với Syllabus.

Tài liệu giảng dạy cho giảng viên:

Ứng viên cung cấp tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy có thể dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên tài liệu giảng dạy phải là tài liệu phục vụ cho bài giảng đã cung cấp cùng với Syllabus.

Tài liệu học tập cho học viên

Ứng viên cung cấp tài liệu mà học viên sẽ dùng để học. Tài liệu học tập có thể dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên tài liệu giảng dạy phải phục vụ cho bài giảng đã cung cấp cùng với Syllabus.

Phương pháp đánh giá

Bộ tài liệu giảng dạy phải nêu được phương pháp đánh giá, phương pháp chấm điểm hoặc bất kỳ phương pháp nào nhằm chứng minh học viên đạt hoặc không đạt so với mục tiêu đào tạo. Phương pháp đánh giá phải liên quan trực tiếp với bài giảng được liệt kê trong Syllabus.

B. Demo một buổi giảng tối thiểu trong 30 phút.

Ứng viên cung cấp demo một buổi giảng thực tế cho bất kỳ module nào đã được liệt kê trong giáo án giảng dạy đã được nộp. Bài giảng thực tế sẽ được ghi hình trong thời gian tối thiểu 30 phút. Bài giảng thực tế có thể là bài giảng đào tạo trên lớp hoặc đào tạo trực tuyến.

Bên cạnh demo 1 buổi giảng, ứng viên sẽ cung cấp một Bản mô tả những nội dung cơ bản của buổi giảng bao gồm:

 • Kế hoạch đào tạo chi tiết cho buổi giảng.
 • Công tác tổ chức trước khi tổ chức lớp.
 • Slide bài giảng chi tiết đính kèm.
 • Tài liệu giảng dạy đính kèm.
 • Tài liệu dành cho học viên đính kèm.
 • Các hoạt động sẽ triển khai trong buổi giảng.
 • Phương pháp đánh giá kết quả thành công/không thành công cho buổi giảng.
 • Cách đối phó với những vấn đề trên lớp.
Lợi thế & Khác biệt
1. Nhận bằng Level 6 Diploma in TESOL trong vòng 3 tháng:
 • Quy trình APEL.Q giúp công nhận kinh nghiệm tích luỹ và các quá trình học tập trước đây chuyển đổi thành Level 6 Diploma. Học viên có thể nhận kết quả tốt nghiệp trong vòng 03 tháng nếu bám sát khung chương trình và cung cấp hồ sơ đúng tiêu chuẩn.
2. Văn bằng và tiêu chí đánh giá được kiểm định và công nhận:
 • Toàn bộ tiêu chí đánh giá được công bố và công nhận từ chính phủ Anh.
 • Tiêu chí đánh giá được công nhận tại môi trường việc làm với sự tham gia của các hội đồng đến từ Cambridgeshire County Council, The Dean Trust Teaching school, Harris Federation, Leigh Academies Trust, Avonbourne Multi Academy Trust,, Lake Academies Trust, St John Vianney Primary School, Thames and Essex Primary SCITT, Ewell Grove Primary School, Skinners’ Kent Academy, Teach First, Cardinal Hume/Trinity Teaching School, Tenax Schools Trust, Harton Technology College, Turner Schools, UCET, Carshalton Boys College, West Hill Special School, EMLC Academy Trust, The Dales School, Lampard School, NASBTT, Middlesbrough Catholic School Partnership, Medway Teaching School Alliance, South Farnham Educational Trust.
 • Văn bằng Level 6 Diploma in TESOL theo khung năng lực Anh Quốc RQF (Regulated Qualification Framework) và khung năng lực Châu Âu EQF (European Education Framework). Level 6 Diploma tương ứng với Cử nhân.
3. Tiết kiệm 90% thời gian học tập

Thay vì học từ 3 đến 4 năm toàn thời gian tại Châu Âu, với quy trình APEL.Q dành cho Level 6 Diploma TESOL, bạn chỉ có 2 hoạt động (activities) gồm:

 • Activities 1: Nộp Application form và Self Assessment cho Viện hàn lâm khoa học London
 • Activities 2: Thực hiện cung cấp bằng chứng theo hướng dẫn (Portfolios) và nộp về Viện hàn lâm khoa học London.
4. Tiết kiệm 95% chi phí học
 • Bạn chỉ phải trả 5% tổng học phí so với chi phí học tập và sinh hoạt dành sinh viên toàn thời gian ở Anh Quốc. Vui lòng liên hệ để có thêm chi tiết.
5. Minh bạch và không chi phí phát sinh
 • APEL.Q là quy trình đặc biệt minh bạch và công bằng. Sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào nếu không được công bố trước.
Tiêu chuẩn ứng tuyển

Yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh:

Để đăng ký đánh giá APEL.Q, tuỳ thuộc vào bằng cấp đã có trước khi ứng tuyển, người học cần số năm kinh nghiệm tương ứng theo bảng dưới đây:

Bằng cấp APEL.Q Level 6 TESOL
1 Trung học phổ thông
IGCSE
A-Level
T-Level
Level 3 EQF
10 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
2 Certificate Level 4
Trung cấp
Level 4 EQF
5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
3 Diploma Level 4
Cao Đẳng
Level 5 EQF
5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
4 Cử nhân tiếng Anh hoặc Cử nhân trái ngành
Level 6 EQF Diploma
1 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
5 Thạc sĩ
Level 7 EQF Diploma
Ngay lập tức

 Yêu Cầu chứng chỉ Tiếng Anh

 • Có chứng chỉ TESOL được ưu tiên xét tuyển và được miễn một số quy trình trong quá trình thẩm định hồ sơ. Lưu ý LAS và LLC không công nhận các chứng chỉ TESOL từ các chương trình không kiểm định hoặc giả mạo kiểm định.
 • Tốt nghiệp Level 7 Diploma, Cử nhân ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh trong nước và quốc tế không cần chứng minh tiếng Anh đầu vào.
 • Nếu không có các chứng chỉ trên cần có Chứng chỉ Common European Framework of Reference (CEFR) level B2 or bằng tương đương hoặc IELTS 5.5 trở lên; Kỹ năng đọc viết phải từ 5.5 hoặc tương đương.
Kết qủa APEL.Q và Bằng cấp nhận được

Sau khi hoàn thành quy trình APEL.Q, ứng viên nhận được:

1. APEL.Q Assessment Report:

APEL.Q Assessment Report là tài liệu đánh giá chi tiết năng lực của ứng viên tương ứng với Level 6 RQF (Cử nhân). APEL.Q giúp các đại học đối tác của LAS công nhận và tiếp nhận ứng viên để chuyển đổi thành văn bằng.

Tại môi trường làm việc, APEL.Q Assessment Report cũng được dùng để chứng minh năng lực, xếp ngạch bậc tại doanh nghiệp, cũng như là công cụ cho các giám đốc nhân sự đánh giá thành tích nhân viên.

Ứng viên không được sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển tiếp sang các chương trình học thuật khác mà không được LAS công nhận và uỷ quyền bằng văn bản.

2. Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College.
 • Level 6 Diploma tương ứng cử nhân theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc.
 • Được chuyển đổi kinh nghiệm thành 120 credits.
 • Có thể học liên thông lên Thạc sĩ TESOL với các đại học đối tác của LAS.

Level 6 Diploma in TESOL do London Language College cấp theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF và khung năng lực Châu Âu EQF. Level 6 Diploma in TESOL của London Language College không thuộc hệ thống Ofqual của chính phủ Anh và không được trợ phí của chính phủ.

Quy trình APEL.Q TESOL

Toàn bộ quy trình Đánh giá APEL.Q TESOL sẽ bao gồm những nội dung sau:

1. Nộp hồ sơ

 • Nộp Application form.
 • LAS sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ của bạn

2. Nộp Portfolios theo hướng dẫn

 • Ứng viên cung cấp các bằng chứng để chứng minh kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh với sự hướng dẫn và hỗ trợ của LAS. Nếu đạt:
  • Nhận báo cáo APEL.Q  của LAS
  • Chuyển đổi kết quả APEL.Q của LAS để nhận Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College.
 • Nếu không đạt:
  • Được quyền bổ sung hồ sơ 2 lần. Nếu vẫn không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA.
Hệ thống hỗ trợ tại địa phương

Mặc dù theo quy định của chính phủ Anh Quốc, học viên là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong toàn bộ quy trình APEL.Q. Tuy nhiên LAS hiểu rằng, với sự hỗ trợ thông tin từ LAS và đối tác địa phương, quá trình cung cấp bằng chứng sẽ chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hội đồng chuyên môn dễ dàng đánh gía hơn.

Đối tác khoa học độc quyền của LAS tại Việt Nam, Viện MBA Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện APEL.Q và giai đoạn thực hiện Capstone Projects. Bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào nhưng lưu ý đối tác độc quyền tại địa phương của LAS không làm thay bạn. Ngoài ra, bạn được yêu cầu phải trung thực trong mọi quy trình và chúng tôi sẽ huỷ ngay lập tức hồ sơ APEL.Q và không hoàn lại bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy hồ sơ, bằng chứng chứng minh năng lực là giả mạo hoặc thông tin cung cấp không chính xác.

Hoạt động thẩm định APEL.Q của LAS cho ứng viên nộp hồ sơ tại Viện MBA có sự kết nối thông tin với các đối tác của LAS tại Châu Âu, ASEAN, Châu Phi, khu vực MENA và Trung Quốc thông qua hệ thống EPA của LAS. Ứng viên chỉ được nộp 1 bộ hồ sơ APEL.Q cùng 1 lúc và không được nộp tại nhiều quốc gia. APEL.Q không được áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.

Đối tác tại địa phương của LAS sẽ hỗ trợ bạn:
 1. Tư vấn quy trình APEL. Q;
 2. Giúp bạn tự đánh giá khả năng thành công trước khi nộp hồ sơ APEL.Q;
 3. Cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin bao gồm các quy định, tiêu chuẩn năng lực và trách nhiệm miễn trừ;
 4. Cung cấp các văn bản mà bạn phải ký nhận và cam kết trước khi tiến hành quy trình APEL.Q;
 5. Hướng dẫn soạn các mẫu đơn APEL. Q;
 6. Hướng dẫn nộp Hồ sơ cá nhân (Portfolios) và bằng chứng;
 7. Hướng dẫn đánh giá End-Point.
 8. Giải thích LAS và cho trường Đại học trong trường hợp các bằng chứng cung cấp có khác biệt về ngôn ngữ và việc dịch thuật các bằng chứng chứng minh gây khó hiểu hoặc hiểu nhầm.
 9. Trợ giảng môn Capstone Project trong quá trình học và làm Capstone Projects với trường Đại học (với chương trình có áp dụng Capstone Projetcs).

Đối tác khoa học tại địa phương chỉ hỗ trợ. Đối tác khoa học địa phương không làm thay bạn.

Không phải trả phí hỗ trợ:

Đối tác tại địa phương không thu thêm phí hỗ trợ từ học viên. Ứng viên APEL.Q không phải trả bất kỳ khoản phí nào phát sinh cho hoạt động.

Không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền:

Căn cứ quy định của EU và các quy định liên quan đến minh bạch truyền thông, chống truyền thông sai sự thật, chống cạnh tranh không lành mạnh và quy định GDPR, cả Viện hàn lâm khoa học London, đại học đối tác và đối tác khoa học tại địa phương (Viện MBA) không được cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền. Vui lòng tham khảo thêm trách nhiệm miễn trừ để có thêm không tin.

Điều chỉnh hồ sơ (Resit) và làm lại hồ sơ (Retake)

Trong quá trình đánh giá EPA (End-Point Assessment), hội đồng đánh giá kết luận chưa đạt, ứng viên vẫn có nhiều cơ hội để bổ sung bằng chứng và/hoặc năng lực để vượt qua EPA. Hồ sơ không đạt sẽ được chia thành 2 nhóm: (1) Nhóm cần bổ sung bằng chứng (Resit) và (2) Nhóm cần bổ sung năng lực/ kiến thức (Retake).

A. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung bằng chứng (Resit):

 • Số lần Resit tối đa là 2 lần.
 • Phí Resit cho 1 lần: 200 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Resit 2 lần.

B. Với hồ sơ có yêu cầu bổ sung năng lực (Retake):

 • Số lần Retake tối đa là 1 lần.
 • Phí Retake cho 1 lần: 300 Pound.
 • Nếu không đạt, áp dụng chính sách hoàn phí EPA khi không đạt Retake.

Vui lòng tham khảo quy trình Resit và Retake để có thêm chi tiết.

Chính sách hoàn phí (Refund)
Thời điểm Hoàn phí EPA Hoàn phí Capstone
Đóng phí đăng ký Không hoàn lại N/A
2 tuần trước khi bắt đầu chương trình và chưa nộp Portfolios 100% N/A
1 tuần trước khi bắt đầu chương trình và chưa nộp Portfolios 75% N/A
Vào thời điểm bắt đầu chương trình và chưa nộp Portfolios 50% N/A
1 tuần sau khi bắt đầu chương trình 25% N/A
2 tuần sau khi bắt đầu chương trình Không hoàn lại N/A
FAIL sau 2 lần bổ sung bằng chứng (Resit) 50% N/A
FAIL sau 1 lần bổ sung năng lực (Retake) 90% N/A
Tốt nghiệp, nhận văn bằng và Lễ tốt nghiệp

Quy trình APEL.Q gồm 2 giai đoạn với trách nhiệm độc lập giữa Viện hàn lâm khoa học London (The London Academy of Sciences – LAS) và London Language College (LLC). Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi chuyển kết quả thành công End-Point Assessment (EPA) về cho LLC và được LLC công nhận. Sau khi LLC công nhận kết quả EPA, lúc này học viên là học viên chính thức của LLC và được công nhận kết quả.

Tuỳ thuộc vào lịch tổ chức của LLC, sinh viên có thể tham gia lễ tốt nghiệp tại Châu Âu hoặc tại địa điểm do LLC ấn định. Thông thường LLC sẽ tổ chức tốt nghiệp phối hợp với các đại học đối tác hoặc đại học thành viên. Chi phí tham dự lễ tốt nghiệp và chi phí liên quan do ứng viên thanh toán và chưa bao gồm trong phí của chương trình APEL.Q.

Trong trường hợp học viên không thể tham dự lễ tốt nghiệp, bằng cấp và các chứng nhận từ LAS và LLC sẽ được chuyển về đối tác tại địa phương. Học viên đến văn phòng của đối tác tại địa phương ký và nhận văn bằng.

Học lên Thạc sĩ với Level 6 Diploma TESOL London Language College

Level 6 Diploma theo khung năng lực RQF (Regulated Qualification Framework) tương ứng với cấp độ Cử nhân tại Vương quốc Anh. Văn bằng Level 6 Diploma in TESOL của the London Language College là văn bằng tư thục, định hướng ứng dụng nghề nghiệp (professional qualification), không thuộc hệ thống Ofqual, chương trình Level 6 Diploma in TESOL của London Language College cũng không được hưởng các trợ phí từ chính phủ Anh Quốc.

Theo thông lệ quốc tế, việc tiếp nhận vào Thạc sĩ tại các trường từ Level 6 Diploma sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của trường hoặc đại học tiếp nhận. Việc cam kết chuyển tiếp hoặc học liên thông lên Thạc sĩ chỉ áp dụng khi các đại học có thoả thuận với the London Language College (LLC).

Những trường Đại học mà London Language College có thoả thuận công nhận trực tiếp bao gồm:

 • The Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI Swiss).
 • The Université Libérale de Paris (Paris-U)

Sau khi học viên tốt nghiệp Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College được mặc nhiên học chuyển tiếp hoặc học lên Thạc sĩ với hai (02) đại học trên. Danh sách này có thể mở rộng theo lộ trình hợp tác và công nhận lẫn nhau giữa Viện hàn lâm khoa học London và các đại học đối tác.

Ngoài 2 đại học trên, do không có thoả thuận trực tiếp, London Language College, London Academy of Sciences và tất cả các đối tác tại địa phương không cam kết việc có thể chuyển tiếp hoặc học liên thông với các đại học khác. Vui lòng kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi tham gia chương trình.

Giảm trừ toàn bộ phí đã đóng cho APEL.Q Level 6 Diploma TESOL khi học lên Thạc sĩ

Những ứng viên sau khi tốt nghiệp Level 6 Diploma in TESOL khi học liên thông lên Thạc sĩ TESOL hoặc chuyên ngành khác từ đại học đối tác của London Language College, được chuyển toàn bộ chi phí APEL.Q và giảm trực tiếp vào học phí của chương trình Thạc sĩ.

Những trường tiếp nhận trực tiếp Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College vào Thạc sĩ bao gồm:

 • The Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI Swiss). Xem thêm TẠI ĐÂY
 • The Université Libérale de Paris (Paris-U). Xem thêm TẠI ĐÂY
Khung năng lực để đánh giá APEL.Q Level 6 TESOL (UK Gov Occupation)

Toàn bộ khung năng lực dùng để đánh giá APEL.Q cho chương trình Level 6 Diploma in TESOL do chính phủ Vương quốc Anh công nhận với sự tham gia xây dựng của các hội đồng đến từ Cambridgeshire County Council, The Dean Trust Teaching school, Harris Federation, Leigh Academies Trust, Avonbourne Multi Academy Trust,, Lake Academies Trust, St John Vianney Primary School, Thames and Essex Primary SCITT, Ewell Grove Primary School, Skinners’ Kent Academy, Teach First, Cardinal Hume/Trinity Teaching School, Tenax Schools Trust, Harton Technology College, Turner Schools, UCET, Carshalton Boys College, West Hill Special School, EMLC Academy Trust, The Dales School, Lampard School, NASBTT, Middlesbrough Catholic School Partnership, Medway Teaching School Alliance, South Farnham Educational Trust.

APEL.Q cho Chương trình Level 6 Diploma in TESOL theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF tương ứng với:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
6 Level UK (RQF) degree apprenticeship
graduate certificate
graduate diploma
level 6 diploma
level 6 NVQ
ordinary degree without honours
10 Level tại Scotland (SCQF) Honours Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SCQF Level 9
Bachelors/Ordinary Degree
Graduate Certificate / Diploma
Professional Development Awards
SVQ 4
Năm 3 Đại học hệ 3 năm Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) Degree
Degree with honours – for example bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
6 Level Châu Âu (EQF) Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
7-8 Level Châu Úc (AQF) Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
7-8 Level Châu Phi (ACQF) Bachelor Degree (Level 7)
Bachelor Degree with Hons (Level 8)
6 Level ASEAN (ARQF) Level 6 Vocational Qualifications
Bachelor Degree
Bachelor Degree with Hons
6 Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF) Bằng Cử nhân

Khung năng lực chi tiết (Chúng tôi xin giữ nguyên bản gốc của chính phủ Anh):

Professional Knowledge and Skills required of a TESOL teacher:
Set high expectations which inspire, motivate and challenge pupils • Establish a safe and stimulating environment for pupils, rooted in
mutual respect;
• Set goals that stretch and challenge pupils of all backgrounds,
abilities and dispositions; and
• Demonstrate consistently the positive attitudes, values and
behaviour, which are expected of pupils.
Promote good progress and outcomes by pupils • Be accountable for pupils’ attainment, progress and outcomes;
• Be aware of pupils’ capabilities and their prior knowledge, and
plan teaching to build on these;
• Guide pupils to reflect on the progress they have made and their
emerging needs;
• Demonstrate knowledge and understanding of how pupils learn
and how this impacts on teaching; and
• Encourage pupils to take a responsible and conscientious attitude
to their own work and study.
Demonstrate good subject and curriculum knowledge • Have a secure knowledge of the relevant subject(s) and
curriculum areas, foster and maintain pupils’ interest in the
subject, and address misunderstandings;
• Demonstrate a critical understanding of developments in the
subject and curriculum areas, and promote the value of
scholarship;
• Demonstrate an understanding of and take responsibility for
promoting high standards of literacy, articulacy and the correct
use of standard English, whatever the teacher’s specialist
subject; and
• Demonstrate clear understanding of content and teaching
methodologies required for relevant curriculum areas and age
groups (for example, systematic synthetic phonics if teaching
early reading, or appropriate teaching strategies if teaching early
maths).
Plan and teach well-structured lessons • Impart knowledge and develop understanding through effective
use of lesson time;
• Promote a love of learning and children’s intellectual curiosity;
• Set homework and plan other out-of-class activities to consolidate
and extend the knowledge and understanding pupils have
acquired;
• Reflect systematically on the effectiveness of lessons and
approaches to teaching; and
• Contribute to the design and provision of an engaging curriculum
within the relevant subject area(s).
Adapt teaching to respond to the strengths and needs of all pupils • Know when and how to differentiate appropriately, using
approaches which enable pupils to be taught effectively;
• Have a secure understanding of how a range of factors can inhibit
pupils’ ability to learn, and how best to overcome these;
• Demonstrate an awareness of the physical, social and intellectual
development of children, and know how to adapt teaching to
support pupils’ education at different stages of development; and
• Have a clear understanding of the needs of all pupils, including
those with special educational needs; those of high ability; those
with English as an additional language; those with disabilities;
and be able to use and evaluate distinctive teaching approaches
to engage and support them.
Make accurate and productive use of assessment • Know and understand how to assess the relevant subject and
curriculum areas, including statutory assessment requirements;
• Make use of formative and summative assessment to secure
pupils’ progress;
• Use relevant data to monitor progress, set targets, and plan
subsequent lessons; and
• Give pupils regular feedback, both orally and through accurate
marking, and encourage pupils to respond to the feedback.
Manage behaviour effectively to ensure a good and safe learning
environment
• Have clear rules and routines for behaviour in classrooms, and
take responsibility for promoting good and courteous behaviour
both in classrooms and around the school, in accordance with the
school’s behaviour policy;
• Have high expectations of behaviour, and establish a framework
for discipline with a range of strategies, using praise, sanctions
and rewards consistently and fairly;
• Manage classes effectively, using approaches which are
appropriate to pupils’ needs in order to involve and motivate
them; and
• Maintain good relationships with pupils, exercise appropriate
authority, and act decisively when necessary.
Fulfil wider professional responsibilities • Make a positive contribution to the wider life and ethos of the
school;
• Develop effective professional relationships with colleagues,
knowing how and when to draw on advice and specialist support;
• Deploy support staff effectively;
• Take responsibility for improving teaching responding to advice
and feedback from colleagues; and
• Communicate effectively with parents with regard to pupils’
achievements and well-being.
Professional and personal behaviours required of a TESOL teaching:
A TESOL teacher is expected to demonstrate consistently high
standards of personal and professional conduct. The following
statements define the behaviour and attitudes, which set the
required standards:
• Teachers uphold public trust in the profession and maintain
high standards of ethics and behaviour, within and outside
school, by:
• Treating pupils with dignity, building relationships rooted in
mutual respect, and at all times observing proper
boundaries appropriate to a teacher’s professional position;
• Having regard for the need to safeguard pupils’ well-being,
in accordance with statutory provisions;
• Showing tolerance of and respect for the rights of others;
• Not undermining fundamental British values, including
democracy, the rule of law, individual liberty and mutual
respect, and tolerance of those with different faiths and
beliefs;
• Ensuring that personal beliefs are not expressed in ways
which exploit pupils’ vulnerability or might lead them to
break the law;
• Teacher apprentices must have proper and professional
regard for the ethos, policies and practices of the school in
which they teach, and maintain high standards in their own
attendance and punctuality; and
• Teacher apprentices must have an understanding of, and
always act within, the statutory frameworks which set out
their professional duties and responsibilities.
Trách nhiệm miễn trừ
Những thông tin chung:
 • Quy trình APEL.Q là quy trình do Viện Hàn Lâm Khoa Học London (the London Academy of Sciences – LAS) triển khai độc lập. Theo các quy định và hướng dẫn của EU cũng như các thông lệ quốc tế, quy trình APEL.Q triển khai và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, độc lập, hiệu quả theo các chế định và hướng dẫn nhưng không phải là chương trình thuộc chính phủ, không nhận được hỗ trợ tài chính, học bổng,… từ chính phủ.
 • Quy trình APEL.Q của LAS là quy trình độc lập với sự công nhận của đại học đối tác nhưng không chịu sự can thiệp hay chi phối bởi đại học đối tác hay bất kỳ bên thứ ba liên quan. Việc thẩm định APEL.Q do LAS thực hiện và ra quyết định. Đại học đối tác chỉ tiếp nhận và công nhận kết quả sau khi LAS đã hoàn tất APEL.Q Assessment Report.
 • Kết qủa APEL.Q do LAS thẩm định và các tài liệu, chứng nhận đi kèm chỉ dùng để giúp đại học đối tác công nhận năng lực tương ứng với chương trình đào tạo để chuyển sang giai đoạn cuối (Capstone Projects) hoặc công nhận kết quả nhằm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả đánh giá APEL.Q của LAS không phải là chứng chỉ hành nghề, công nhận chức vụ, công nhận vị trí (title), văn bằng hoặc dưới hình thức tương tự khác.
 • Đại học đối tác là đơn vị cấp bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London không cấp văn bằng học thuật (degree, academic diploma, professional diploma) dưới mọi hình thức cho các ứng viên ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Văn bằng (Diploma) do Viện hàn lâm khoa học London cấp (nếu có) là chứng nhận cấp độ (Level) nghề nghiệp và dùng cho mục đích chuyển tiếp vào đại học đối tác. Diploma do LAS cấp không thuộc hệ thống Ofqual, không được dùng để chuyển tiếp sang các đại học khác.
 • Sinh viên không sử dụng APEL.Q Assessment Report để chuyển sang các đại học khác mà không phải là đại học đối tác hoặc đại học đã được LAS công nhận bằng văn bản.
 • Sau khi được công nhận năng lực bởi đại học đối tác, ứng viên lúc này là sinh viên chính thức của đại học đối tác và được vào giai đoạn Capstones Projects hoặc giai đoạn công nhận kết quả. Sinh viên có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của đối tác trong thời gian làm Capstone Projects/ công nhận kết quả và các nghĩa vụ liên quan trước và sau khi tốt nghiệp. Trách nhiệm của LAS sẽ kết thúc sau khi ứng viên nhận được thư xác nhận là sinh viên chính thức của đại học đối tác và vào giai đoạn Capstone Projects/công nhận kết quả từ trường đối tác.
 • Cả LAS và London Language College, các đối tác tại địa phương không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền và quyền ra quyết định của chính mình, không chịu trách nhiệm với việc sử dụng văn bằng, công nhận văn bằng tại nơi và quốc gia làm việc, thăng tiến nghề nghiệp, cơ hội định cư, cơ hội việc làm… sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cũng không hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng với bất kỳ cơ quan hoặc chính phủ nào sau khi học viên tốt nghiệp.
 • Văn bằng cấp bởi London Language College là văn bằng tư (Private Diploma), không thuộc hệ thống chính phủ Anh, không thuộc Ofqual cũng như không thuộc các hệ thống trợ phí từ chính phủ.
 • Văn bằng của London Language College được công nhận rộng rãi tại môi trường làm việc. Trong trường hợp ứng viên muốn chuyển tiếp hoặc cao hơn, chúng tôi chỉ đảm bảo việc này với các đại học đối tác của LAS và LLC, đã được LAS và LLC công nhận bằng văn bản.
 • LAS có quyền huỷ bỏ kết quả APEL.Q ngay lập tức, không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc đã ký kết trước khi ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.
 • Nếu ứng viên cung cấp bằng chứng giả mạo hoặc thông tin không chính xác trong hồ sơ APEL.Q, LAS và đại học đối tác có quyền huỷ bỏ kết quả (cả kết quả APEL.Q và văn bằng đã cấp nếu có). Trong trường hợp này, LAS và đại học đối tác không bồi hoàn bất kỳ chi phí, chi phí phát sinh (nếu có) dưới bất kỳ hình thức nào và ứng viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu các rủi ro và thiệt hại do việc giả mạo và thông tin không chính xác gây ra.
 • Trong và sau quá trình ứng viên được công nhận kết quả, đại học đối tác có quyền huỷ tư cách sinh viên, không cấp văn bằng hoặc huỷ văn bằng đã cấp nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc, quy định đã ký kết cũng như vi phạm liêm chính học thuật.
 • Viện Hàn Lâm Khoa Học London bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ APEL.Q của ứng viên.
 • Thời gian quy ước cho toàn bộ quy trình APEL.Q TESOL là 03 tháng chỉ đảm bảo khi ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ, Portfolios và đảm bảo hoàn tất End-Point Assessment đúng hạn. Những trường hợp không tuân thủ khung thời gian định trước sẽ không nhận được thư xác nhận tốt nghiệp và/hoặc bằng trong thời gian 03 tháng. Học viên sẽ nhận thư xác nhận tốt nghiệp trong vòng 1 tháng kể từ ngày có kết qủa và Bằng sẽ được chuyển phát về đơn vị đại diện uỷ quyền tại từ quốc gia trong vòng 2 tháng. Thời gian nhận được sẽ tuỳ thuộc vào quy trình cấp, thời gian cấp, thời gian in ấn và thời gian vận chuyển của trường đại học và đơn vị chuyển phát.
 • Phí cho quy trình APEL.Q không bao gồm các chi phí liên quan đến lễ tốt nghiệp (nếu có), chi phí chuyển phát văn bằng và các chi phí khác mà không liên quan đến quy trình APEL.Q.
 • Phí đăng ký APEL.Q sẽ không hoàn lại dưới mọi hình thức.

Ứng viên được khuyến khích kiểm tra và tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các nguồn tin cậy trước khi đăng ký vào quy trình APEL.Q của LAS.

Viện Hàn Lâm Khoa Học London và đại học đối tác không cam kết:
 • Không cam kết tham gia quy trình APEL.Q là đạt yêu cầu và vào được giai đoạn cuối của chương trình từ London Language College nếu ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định.
 • Không cam kết tham gia vào giai đoạn cuối là có thể được cấp bằng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn học thuật, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính và các quy định liên quan từ đại học đối tác.
 • Không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng sau khi đại học đối tác cấp bao gồm việc công nhận tại nơi làm việc và công nhận bởi Bộ giáo dục hoặc các cơ quan nhà nước tại quốc gia sử dụng văn bằng.
 • Không cam kết về định cư, thăng tiến nghề nghiệp, có việc làm, có visa du học hoặc du lịch trước, trong, sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng.

Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định về minh bạch truyền thông và GDPR của Liên Minh Châu Âu. LAS và các đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền.

Mã số Khung năng lực

Khung năng lực sử dụng cho Level 6 Diploma in TESOL do chính phủ Anh Quốc xây dựng và công nhận

LỆ PHÍTổng cộng 600 GBP

ĐƯỢC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ 90%
PHÍ ĐĂNG KÝ
£100
Trước khi nộp hồ sơ APEL.Q
THANH TOÁN PHÍ EPA
£500
Ngay sau khi nhận được L.O.A
HOÀN PHÍ 90% NẾU FAIL
£-450
Nếu FAIL 2 lần resit & 1 lần retake

LẤY BẰNG LEVEL 6 DIPLOMA IN TESOL TRONG 03 THÁNGGọi ngay hôm nay, e-mail hoặc để lại tin nhắncho chúng tôi

CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Về London Language College

  THE UK HIGHER EDUCATION INSTITUTION ONLY FOR LINGUISTIC

  London Language College là trường hoạt động theo giấy phép của chính phủ Anh Quốc với chức năng đào tạo ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ từ Level 3 (sơ cấp) đến Level 8 (Tiến sĩ) theo giấy phép đăng ký số 12984475. London Language College được cấp mã cơ sở giáo dục bởi cơ quan chủ quản về giáo dục Vương quốc Anh (UKRLP số 10087255) và được chính phủ Anh cho phép tham gia các hoạt động giáo dục được tài trợ bởi chính phủ UK government’s ESFA – the Education and Skills Funding Agency.

  The London Language College (LLC) được kiểm định cấp tổ chức bởi HEAD (Higher Education Accreditation Division). Ở cấp độ chương trình, 100% các chương trình đào tạo của London Language College được công nhận bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng theo năng lực quốc gia Anh Quốc LRN. London Language College cũng là thành viên quốc tế của Modern Language Association of America.

  LONDON LANGUAGE COLLEGE CÔNG NHẬN QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA LAS

  London Language College công nhận toàn bộ tiêu chí năng lực và quy trình APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London dành riêng cho chương trình TESOL. Toàn bộ quá trình APEL.Q TESOL của LAS được London Language College đánh giá định kỳ.

  Sau khi hoàn tất đánh giá End-Point từ LAS, toàn bộ ứng viên tham gia APEL.Q TESOL sẽ được công nhận kết quả và nhận Level 6 Diploma in TESOL từ London Language College.

  Contact

  CAMPUS IN UK
  219 Kensington High Street Kensington, London, England, W8 6BD
  VIỆN MBA ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN
  11 Nguyễn Đình Chiều P. Đa Kao Q.1 TP. Hồ Chí Minh.
  E-MAIL
  vietnam@apelq.com
  TELEPHONE
  0909.090.681
  https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2023/04/APEL-Q-TESOL.png
  Viện MBA là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
  0901.405.405
  vietnam@apelq.com

  Follow us:

  TESOL và các biến thể của nhãn hiệu TESOL thuộc sở hữu của chúng tôi với chứng nhận bảo hộ độc quyền theo số
  4-0363012-000 cấp ngày 14/9/2020.

  Copyright © The London Academy of Sciences