THUMBNAIL SIZEStandard image

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to grey

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2019/10/inner_team_01-720x1200.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2023/04/APEL-Q-TESOL.png
Viện MBA là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0901.405.405
vietnam@apelq.com

Follow us:

TESOL và các biến thể của nhãn hiệu TESOL thuộc sở hữu của chúng tôi với chứng nhận bảo hộ độc quyền theo số
4-0363012-000 cấp ngày 14/9/2020.

Copyright © The London Academy of Sciences