Hội đồng đánh giá

Dr. Bijay Kumar Kandel

TRƯỞNG BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ APEL.Q

E-MAIL
vietnam@apelq.com
TELEPHONE
+442080684422

“Trách nhiệm của tôi là đảm bảo quy trình thẩm định hồ sơ APEL.Q công bằng, minh bạch và trung thực”

Nguyên tắc thẩm định hồ sơ APEL.Q

NGƯỜI HỌC LÀ TRUNG TÂM TRÊN TIN THẦN TỰ NGUYỆN

APEL.Q là quy trình tự nguyện, không bắt buộc. Người học chủ động và có nghĩa vụ trong việc cung cấp các bằng chứng nhằm chứng minh kinh nghiệm làm việc và năng lực tương ứng với chương trình ứng tuyển.

CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP PHẢI ĐẦY ĐỦ VÀ TRUNG THỰC

Thông tin cung cấp để xét tuyển hồ sơ APEL.Q phải chính xác và trung thực. Viện Hàn lâm Khoa học London và London Language College sẽ kết thúc hồ sơ APEL.Q ngay lập tức và không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu xét thấy thông tin cung cấp là giả mạo.

UYỂN CHUYỂN TRONG XEM XÉT VÀ CÔNG NHẬN

Mỗi ứng viên có hoàn cảnh, môi trường làm việc, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn khác nhau. Quy trình xem xét sẽ cân nhắc các yếu tố khách quan và khác biệt trong quá trình công nhận năng lực.

QUY TRÌNH CHẶT CHẼ, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH

Toàn bộ quy trình xem xét APEL.Q là minh bạch và công bằng. Viện Hàn lâm Khoa học London và London Language College không cam kết bất kỳ điều gì nếu không thuộc thẩm quyền hoặc chưa có kết luận chính thức từ Hội đồng phê duyệt.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG CÔNG ĐOẠN XÉT DUYỆT

Ứng viên sẽ trải qua 3 giai đoạn xét duyệt bao gồm (1) Kiểm tra tính chính xác và trung thực của hồ sơ ứng tuyển; (2) Bằng chứng cung cấp trong quá trình End-Point Assessment (EPA) và (3) Tính khoa học và ứng dụng của Capstone Projects. Sau khi hoàn tất và vượt qua 3 giai đoạn nêu trên, học viên sẽ nhận được Bằng TESOL từ The London Language College

012345678900123456789001234567890+HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
0123456789001234567890%HỒ SƠ THÀNH CÔNG
0123456789001234567890CHUYÊN
01234567890stĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Hội đồng thẩm định

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Eric-500-500x364-1.png
PROF. DR. ERIC OLMEDO

Hospitality & Tourism Expert

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Goh-500-x-364.png
PROF. DR. CHRISTOPHER GOH

Finance and Banking Expert

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Remy-Jarry_500-500x364-1.jpg
DR. RÉMY AUGUSTE FRANÇOIS

Education Sciences Expert

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/Dr.-Tim-1-500x364-1.jpeg
PROF. DR. TIMOTHY RACKETT

Management Expert

APEL.Q TESOL giúp nhận Level 6 Diploma TESOL từ London Language College trong 03 tháng & áp dụng chính sách bảo toàn học phí

https://www.tesol.org.vn/wp-content/uploads/2023/04/APEL-Q-TESOL.png
Viện MBA là đối tác duy nhất tiếp nhận hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam dưới sự uỷ quyền và công nhận của Viện Hàn lâm Khoa học London
0901.405.405
vietnam@apelq.com

Follow us:

TESOL và các biến thể của nhãn hiệu TESOL thuộc sở hữu của chúng tôi với chứng nhận bảo hộ độc quyền theo số
4-0363012-000 cấp ngày 14/9/2020.

Copyright © The London Academy of Sciences